• >

Rady a návody

Hydroizolácie plochých striech s hydroizolačnými fóliami.

O takomto plášti sa často hovorí ako o takzvanej bezúdržbovej streche. V jej skladbe nájdeme termoplastické hydroizolačné fólie dodávané ako strešný systém aj s oplastovanými plechmi. Aj tento typ krytiny je však veľmi náročný na zhotovenie tavených spojov, ktoré by mali zaručiť jednoliatosť plášťa. Fólia slúži na svoj účel iba vtedy, keď predstavuje celistvú jednoliatu hydroizolačnú vrstvu. Mimoriadne citlivé sú teda presahy, spoje a tiež napojenia klampiarskych výrobkov (oplechovanie atík, komínov, prestupov a podobne). Ak je „klampiarina“ z pozinkovaného alebo medeného plechu, potom fóliu treba ukončiť pod oplechovaním. Vhodnejšie je využiť celý systém hydroizolačných fólií, ku ktorému patria klampiarske výrobky z už spomenutých oplastovaných plechov. Ak sa rozhodneme pre kompletnú rekonštrukciu strešného plášťa, môžeme týmto spôsobom riešiť aj opravu iného typu krytiny. Hydroizolačná fólia sa položí na pôvodnú asfaltovú izoláciu prikrytú PP geotextíliou. Tá vytvorí mikroventilačnú vrstvu pod hydroizolačnou fóliou a zabezpečí rovnomerné rozloženie vlhkosti z pôvodných vrstiev. Fólie sa potom spájajú horúcim vzduchom bez prídavného materiálu. Na podklad sa kotvia mechanicky s použitím predpísaných kotviacich prvkov v požadovanej hustote. Práve tu sú citlivé miesta; krytina totiž musí odolávať pohybom konštrukcie a v prípade nedodržania technologického postupu sa ako prvý poškodí menej pružný materiál. Častou chybou je aj položenie fólie naopak. Opravy takzvaných bezúdržbových striech sa málokedy obmedzia na zaplátanie, najčastejšie treba sňať celú krytinu, odstrániť príčiny porúch a pri dodržaní predpísanej technológie opäť položiť hydroizolačné fólie.

Zelené - vegetačné strechy

Zelene v našich mestách nikdy nebolo veľa, v ostatnom čase jej ubúda dokonca aj v okolí rodinných domov. Pozemky v nových štvrtiach sa neustále zmenšujú, domy zväčšujú – a na trávu, stromy a kvety ostáva čoraz menej miesta. Bývanie v úzkom kontakte s prírodou je pritom jedným z hlavných dôvodov na stavbu či kúpu rodinného domu. Aj na malom pozemku sa však dá nájsť miesto na zelenú oázu – ak si ju vytvoríte na streche, môže vám toto riešenie priniesť aj ďalšie výhody. Obklopiť sa zeleňou sa dá aj na malom pozemku, dokonca aj uprostred mesta – stačí sa už pri plánovaní stavby domu zamyslieť nad budúcim využitím jeho strechy, prípadne strechy garáže a podobne. Zelená strecha prinesie aj na minimálny pozemok aspoň vľúdny náznak prírody, navyše, v reči realitných maklérov je synonymom nadštandardu, takže zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Tepelné izolácie a tepelnoizolačné materiály


Staršie strešné konštrukcie tepelne izolovali škvara, škvarobetón, keramzit, pórobetón a penový polystyrén. V súčasnosti sa používajú hlavne dosky z čadičového vlákna, extrudovaného polystyrénu, expandovaného perlitu a PUR peny. V prípade dvoj- a viacplášťových plochých striech sa uplatňujú rohože zo sklených vláken, dosky z čadičového vlákna, prípadne fúkaná izolácia z buničiny alebo čadičových vláken. Z dôvodu zvýšenej požiarnej odolnosti strešnej konštrukcie sa uprednostňujú tepelnoizolačné materiály z čadičového vlákna. Majú najvyššiu triedu požiarnej odolnosti A1. Prioritu majú aj v prípade spádovej tepelnoizolačnej vrstvy. Pri vyšších nárokoch na prenos zaťaženia účelových striech alebo v prípade vegetačných striech sa používajú tepelnoizolačné dosky z čadičového vlákna a extrudovaného polystyrénu. Výber a zabudovanie konkrétneho tepelnoizolačného materiálu sa musí riešiť už v projektovej dokumentácii plochej strechy. V nijakom prípade sa neodporúča meniť alebo kombinovať tepelnoizolačné materiály v štádiu realizácie. Zabudovanie tepelnej izolácie Na základe posúdenia možno pristúpiť k návrhu skladby strešného plášťa, v ktorom musí byť správne zvolená a v dostatočnej hrúbke projektovaná tepelná izolácia. V prípade vyššej relatívnej vlhkosti v interiéri pod strešnou konštrukciou sa v strešnej skladbe musí použiť parozábrana, ktorá je dôležitým prvkom zabraňujúcim prístupu vlhkosti do strešného plášťa. Vláknité tepelnoizolačné materiály chráni pred zavlhnutím. V dôsledku zvlhnutia by sa znížili ich tepelnoizolačné schopnosti. Optimálna hrúbka a umiestnenie tepelnej izolácie vychádza z tepelnotechnického výpočtu. Z neho je zrejmá kondenzácia vodných pár. Z výpočtu vyplynie návrh parotesniacej fólie. Tepelná izolácia sa ukladá súvisle a natesno. Musí mať primeranú tepelnú rozťažnosť proti hydroizolačným vrstvám. Vyžaduje sa, aby bola tvarovo stála a odolná proti teplotám vznikajúcim v strešnom plášti. Tepelná izolácia z minerálnej vlny sa do strešnej konštrukcie zabuduje vždy v suchom stave. Tepelnoizolačnú vrstvu možno navrhnúť aj ako spádovú. V tomto prípade treba vypracovať plán ukladania tepelnej izolácie strechy so špecifikáciou vyhotovenia a uloženia spádových izolačných dosák. Všetky priestupy cez strešnú konštrukciu (vetracie prieduchy, dažďové zvody) sa musia tepelne zaizolovať po celej výške strešného plášťa. Dôležité je, aby bola celá skladba plochej strechy dôsledne ukotvená alebo “priťažená“ k nosnej konštrukcii strechy. Ploché strechy vyžadujú starostlivé vyhotovenie konštrukčných detailov pri všetkých remeselných prácach, ktoré sa podieľajú na realizácii konštrukcie strechy. Iba tak môžeme mať strechu nad hlavou, pod ktorou sa dá bývať v suchu a vďaka kvalitnému zatepleniu aj pekne v teple bez nežiaducich tepelných strát.